Kullanıcılara Yönelik Kişisel Veriler Aydınlatma Metni

İşbu Kullanıcılara Yönelik Kişisel Veriler Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, aktarılmasına ve Kanun kapsamındaki haklarınıza dair sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Esentepe Mah. Talatpaşa Caddesi No:5 Harman Sok. Girişi, 34394 Şişli/İstanbul adresinde mukim Uservision Tüketici Araştırmaları Danışmanlık ve Yazılım Anonim Şirketi (“Uservision”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, Uservision kullanıcılarının (“siz”) kişisel verilerini Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıda açıklanan kapsamda işliyoruz.1. İşlediğimiz Kişisel Veriler

Uservision, ad, soyad, cinsiyet gibi kimlik bilgileriniz, e-posta ve telefon gibi iletişim bilgileriniz, adres gibi konum bilgileriniz, demografik bilgileriniz, ürün/hizmet kullanım ve tercih bilgileriniz ve yorumlarınız, kullandığınız cihaz ve tarayıcı bilgileri, eğitim bilgileriniz, görsel ve işitsel kayıtlarınız, (bazı durumlarda) felsefi inancınız, siyasi düşünce bilgileriniz ve biyometrik verileriniz gibi kişisel verilerinizi işleyebilecektir.

2. Kişisel Veri İşleme Amaçlarımız

Kişisel verilerinizi, pazarlama analiz çalışmalarımızı yürütmek, anket sorularımızı size yöneltmek, size yönelik ödül/hediye verime sürecini yürütmek amaçları ile sınırlı olarak işliyoruz.

3. Kişisel Verileri Toplama Yöntemimiz ve Hukuki Sebeplerimiz

Kişisel verilerinizi, e-posta, telefon, internet sitemiz, mobil uygulamamız, yüz yüze ya da telekonferans üzerinden yapılan görüşmeler, çerezler ve benzer takip teknolojileri, fiziki form ve diğer fiziki ve elektronik ortamlar üzerinden otomatik ve otomatik olmayan yollarla topluyoruz.

4. İşlemeye Yönelik Hukuki Sebeplerimiz

Kişisel verilerinizi, sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için zorunlu olması, kişinin kendisi tarafından aleniştirmesi, kişilerden açık rıza alınması, veri sorumlusunun meşru menfaaati için zorunlu olması gibi Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartları dahilinde işlemekteyiz.

5. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verilerinizi, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen işleme şartları dahilinde, yukarıda belirttiğimiz amaçlar ile sınırlı olarak yurt içindeki ve yurt dışındaki çalışanlarımız, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, şirket temsilcimiz ve vekilimiz, hissedarlarımız, müşterilerimiz ve hukuken yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlarına aktarabilmekteyiz.

6. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kanun’un ilgili kişilerin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, internet sitemizdeki iletişim bilgileri üzerinden iletebilirsiniz.